นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลสำคัญและเราคือใคร

Starfish Class แอพพลิเคชั่น และ starfishclass.com เว็บไซต์, และ Starfish Education Foundation (“เรา" หรือ "พวกเรา") ดำเนินการ Starfish Class แอพพลิเคชั่น และ starfishclass.com เว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา ("ผู้ใช้" หรือ "คุณ") และวิธีที่เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด การเข้าใช้งานไซต์ของเราโดยใช้บริการของเรา และยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้อย่างชัดเจน คุณรับทราบว่า คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอย่าใช้แอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ของเรา

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ อีเมลหาเราได้ที่: [email protected]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและหน้าที่ของคุณในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง บางครั้งเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตอนท้ายของนโยบายส่วนตัว และคุณควรกลับมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดในนโยบายส่วนตัวนี้หรือไม่

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของเรา หรือจากการติดต่อกับคุณเท่านั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้า

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อความส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุบุคคลนั้นได้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวตนได้ถูกลบออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ)

เราอาจรวบรวม ใช้ เก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ ข้อมูลรวม เช่น ข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลประชากรเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมอย่างไร?

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้หลายวิธี รวมไปถึง:

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราเท่านั้น โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้:

เปลี่ยนวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เราเก็บรวบรวมไว้เท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาว่าเราจำเป็นต้องใช้ว่าด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากคุณต้องการรับคำอธิบายว่าการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมอย่างไร กรุณาติดต่อเราได้ที่ [email protected] ถ้าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบและเราจะอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่ทำให้เราสามารถทำเช่นนั้นได้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในบางครั้งเราอาจต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

เราต้องการให้บุคคลที่สามทั้งหมดเคารพในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามกฎหมาย เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง และอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และตามคำแนะนำของเราเท่านั้นเว้นแต่เมื่อเราพบว่าคุณได้อัพโหลดเนื้อหาหรือนำเข้าข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่น หรือ เว็บไซด์ของเราโดยละเมิดลิขสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหา หรือละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือความผิดตามกฎหมายอื่นแห่งราชอาณาจักรไทย เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายได้

6. ข้อมูลความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (รวมทั้งมาตรการทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมทั้งเพื่อความพึงพอใจในข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือการรายงาน และการวิจัย

ในการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะ และความไวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และไม่ว่าเราจะสามารถทำตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วยวิธีการอื่น และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ในบางสถานการณ์เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ระบุตัวตน (เพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย หรือทางสถิติ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจใช้ข้อมูลนี้ไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. สิทธิตามกฎหมายของคุณ

ในบางกรณีคุณมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึง:

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น กรุณาเขียนจดหมายถึงเรา (ทางอีเมล) ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

โดยปกติจะไม่มีค่าธรรมเนียม

คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่นๆ) อย่างไรก็ตามเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หากคำขอของคุณไม่มีมูล ทำซ้ำ หรือมากเกินไปอย่างเห็นได้ชัด หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

สิ่งที่เราต้องการจากคุณ

เราอาจต้องขอข้อมูลบางอย่างจากคุณเพื่อช่วยให้เรายืนยันตัวตนของคุณได้ และให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิอื่นๆ ของคุณ) นี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับข้อมูล เราอาจติดต่อคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณเพื่อเร่งการตอบกลับให้เร็วขึ้น

กำหนดเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามตอบคำขอที่ถูกต้องทั้งหมดให้ได้ภายในหนึ่งเดือน บางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณมีความซับซ้อน หรือคุณมีคำขอเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้ เราจะแจ้งเตือนคุณและแจ้งให้คุณทราบ

9. อภิธานศัพท์

ถูกต้องตามกฎหมาย

ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึงผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและจัดการธุรกิจของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุด เรามั่นใจว่าเราจะพิจารณาและให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ทั้งด้านบวกและด้านลบ) และสิทธิ์ของคุณก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายของเรา เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อกิจกรรมที่มาแทนที่ความสนใจของเราโดยส่งผลกระทบต่อคุณ (ยกเว้นกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณหรือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น) คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประเมินผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณในแง่ของกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้โดย ติดต่อเราที่ [email protected]

การปฏิบัติตามสัญญา

หมายถึงการประมวลผลข้อมูลของคุณที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของสัญญาที่คุณเป็นภาคี หรือดำเนินการตามขั้นตอนตามคำขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญาดังกล่าว

ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติ

บุคคลที่สาม

บุคคลที่สามภายใน

บริษัทอื่นๆที่ทำงานร่วมกับ Starfish Education Foundation ในโครงการเพื่อการพัฒนาการศึกษา

บุคคลที่สามภายนอก

สิทธิตามกฎหมายของคุณ

คุณมีสิทธิ์ในการ:

ขอสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เรียกว่า "คำขอเข้าถึงข้อมูล") การทำเช่นนี้จะทำให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองและตรวจสอบว่าเรากำลังดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

คำขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ซึ่งช่วยให้คุณแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับให้ถูกต้อง แม้ว่าเราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้ไว้ใหม่

คำขอให้ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นี่ช่วยให้คุณสามารถขอให้เราลบหรือถอดข้อมูลส่วนบุคคลออกได้หากไม่มีเหตุผลที่ดีให้เราดำเนินการต่อ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้เราลบหรือถอดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก เมื่อคุณใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล (ดูด้านล่าง) ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของคุณผิดกฎหมายหรือที่เราต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอลบของคุณได้ทุกครั้งด้วยเหตุผลทางกฎหมายบางประการซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่คุณร้องขอ

คัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราต้องทำตามผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (หรือของบุคคลที่สาม) และมีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณต้องการที่จะคัดค้านการประมวลผลบนพื้นฐานนี้เนื่องจากคุณรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเมื่อเรากำลังทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ในบางกรณีเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องในการประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งสามารถลบล้างสิทธิและเสรีภาพของคุณ

คำขอข้อจำกัดในการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นี่ช่วยให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไป: (a) ถ้าคุณต้องการให้เราสร้างความถูกต้องของข้อมูล; (b) ในกรณีที่การใช้ข้อมูลของเราโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าว; (c) ที่คุณต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องใช้ตามที่ต้องการอีกต่อไปเพื่อจัดตั้ง ซักซ้อม หรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือ (d) คุณได้คัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณ แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่

คำขอโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คุณหรือบุคคลที่สาม เราจะจัดหาให้กับคุณหรือบุคคลที่สามที่คุณเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันโดยทั่วไป ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้ใช้กับข้อมูลอัตโนมัติที่คุณได้ให้ไว้ เพื่อให้เราใช้หรือที่เราใช้ข้อมูลในการทำสัญญากับคุณ

ถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ที่ซึ่งเราทำตามความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการใด ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะถอนการยินยอม เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณได้ หากคุณถอนการยินยอมของคุณ หากเป็นในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบในขณะที่คุณถอนความยินยอมของคุณ

10. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำให้คุณสามารถไปยังจุดต่างๆ ในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น ของเราได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติป้องกันด้วยรหัสผ่านบางคุณสมบัติของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของคุณ คุกกี้ยังเป็นประโยชน์กับคุณโดยการสร้างกระบวนการเข้าสู่ระบบที่มีความคล่องตัวมากขึ้นและการติดตามภาษาที่คุณเลือกระหว่างการเข้าใช้แต่ละครั้ง และอื่นๆ อีกมาก ในขณะที่เราเปิดใช้งานการปรับแต่งเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เพิ่มเติม คุกกี้จะช่วยทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มอบให้กับคุณจะเกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณ

คุกกี้คือสตริงของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ หรือเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต ของคุณชั่วคราว คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กและไม่ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องพื้นที่ในดิสก์ คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ของเราได้ โดยใช้เมนูคุกกี้บนเว็บเบราเซอร์หรือ แอพพลิเคชั่นของคุณ แต่การทำเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานด้านเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น นี้และข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น นี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และฟังก์ชันการทำงานของเบราเซอร์ ให้ค้นหาคำว่า "cookies" (คุกกี้) ในฟังก์ชันช่วยเหลือของเบราเซอร์ของคุณ

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2020