คำถามที่พบบ่อยใน Starfish Class

1. แอปพลิเคชัน Starfish Class คืออะไร เเละเหมาะสมกับใคร?

Starfish Class เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นผู้ช่วยของคุณครู ในการประเมินทักษะ หรือ สามารถประเมินทักษะ สมรรถนะ การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม รายห้อง และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ ที่ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 เพื่อที่ครูจะได้ใช้เวลากับเอกสารน้อยลง และใช้เวลากับนักเรียนมากขึ้น

2. แอปพลิเคชัน Starfish Class มีฟังก์ชันความโดดเด่นอะไรบ้าง?

 • 1. ออกเเบบมาให้ใช้งานง่าย
 • 2. สะดวก ลดเอกสารการประเมิน
 • 3. ประเมิน ทักษะ สมรรถนะ ได้ตามต้องการ
 • 4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • 5. การวัดผลการเรียนรู้ เเบบเดี่ยวเเละเเบบกลุ่ม
 • 6. เครื่องมือสังเกตการณ์ตามวันที่กำหนด
 • 7. เครื่องมือในการบันทึกหลักฐานที่หลากหลาย
 • 8. ร่วมกันทำการประเมินการของครูผู้สอน
 • 9. ให้คะแนนตามรูบริก
 • 10. เก็บบันทึกผลงานส่วนบุคคล เเละเเบบกลุ่ม
 • 11. รองรับภาษาไทยเเละอังกฤษ
 • 12. ทำ Portfolio ให้กับผู้เรียน
 • 13. Sign In ผ่าน AppleID
 • 14. เข้าใช้งานได้ทันทีสำหรับผู้ใช้งาน Starfish Labz
 • 15. ใช้ได้เต็มรูปเเบบ ฟรี!

3. 9 ทักษะที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Starfish Class คือทักษะการพัฒนาทางด้านไหน เเละสามารถเพิ่มทักษะอื่นๆเข้าไปได้หรือไม่?

Starfish Class มีการระบุถึงทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) เป็นทักษะที่พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย 9 ทักษะ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มทักษะอื่นๆได้เช่นเดียวกัน

9 ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21:
 • 1.Creativity and Innovation (ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
 • 2. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
 • 3. Collaboration Teamwork and Leadership (ทักษะการทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ)
 • 4. Communications, Information and Media Literacy (ทักษะการสื่อสาร การให้ข้อมูล และการรู้ เท่าทันสื่อ)
 • 5. Self-Awareness (ทักษะรู้จักตัวเอง)
 • 6. Self-Management (ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง)
 • 7. Responsible Decision Making (ทักษะการรับผิดชอบในสิ่งที่ตนตัดสินใจ และสร้างทางเลือก)
 • 8. Relationship Skills (ทักษะด้านความสัมพันธ์)
 • 9. Social-Awareness (ทักษะด้านความตระหนักรู้ และเข้าใจด้านสังคม)

4. แอปพลิเคชัน Starfish Class มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานอยู่ที่เท่าไร เเละใช้กับอุปกรณ์อะไรได้บ้าง?

ใช้ได้เต็มรูปแบบ ฟรี! สำหรับทุกคนกับอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเเละ แท็บเล็ต ทางผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดบนระบบ Android ที่ Google Play Store และระบบ iOS ที่ Apple App Store

5. แอปพลิเคชัน Starfish Class เกี่ยวอะไรกับเว็บไซต์ทางด้านการเรียนออนไลน์ starfishlabz.com ?

Starfish Education ได้เล็งเห็นปัญหาของการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ที่มีความยุ่งยากและมีเครื่องมือ เทคโนโลยีให้คุณครูเลือกใช้ที่หลากหลาย จึงเป็นโอกาสที่ Starfish Education ได้พัฒนา starfishlabz.com เป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย สำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครอง

รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สามารถ เข้ามาหาไอเดีย แรงบันดาลใจใหม่ๆ จาก คอร์สเรียนต่าง ๆ วีดีโอ ที่ถ่ายทอดเรื่องราว และประสบการณ์จากทั่วประเทศ รวมถึงบทความ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เเละถ้าผู้ใช้งานเป็นสมาชิกกับทาง starfishlabz.com อยู่เเล้วจะสามารถนำบัญชีมาใช้กับทาง Starfish Class ได้ทันที ในส่วนของคอร์สเรียนต่าง ๆ ที่ทางสมาชิกได้ลงเรียนสมารถนำความรู้มาใช้งานเเละออกเเบบกิจกรรมกับผู้เรียนได้ เพื่อจะนำมาพัฒนาด้านทักษะต่างๆ

6. มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ตามนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว อย่างไรบ้าง?

Starfish Class ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย และเป็นความลับตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.starfishclass.com/privacy-policy

7. มีคำเเนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Starfish Class สามารถติดต่อที่ช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถส่งคำเเนะนำได้ที่ [email protected]

8. ติดปัญหาในการใช้งาน เเละมีคำถามเกี่ยวกับเเอป เช่นลืมชื่อผู้ใช้งาน ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร?

หากท่านลืมรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบ ท่านสามารถใช้เมนู ลืมรหัสผ่าน ในหน้าแรก และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏในหน้าจอของท่าน เพื่อทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ หรือท่านสามารถติดต่อ   หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม [email protected]

9. สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Starfish Class ได้ที่ไหนบ้าง?

สามารถดูข้อมูลได้จากที่ www.starfishclass.com

10. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ Starfish Education ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

Starfish Education Social Enterprise https://www.starfishedutrust.org

Starfish Country Home School https://www.schsf.org

Starfish Labz เเละ Starfish Class https://www.facebook.com/starfishlabz/

Starfish Academy https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019