กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึงเอกสารที่อ้างถึงในเอกสารเหล่านี้) จะบอกถึงข้อกำหนดในการให้บริการ ที่คุณใช้งานหรือเข้าใช้บริการใน www.starfishlabz.com และ/หรือ www.starfishclass.com โดเมนย่อยหรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว ("เว็บไซต์"ของเรา) ไม่ว่าจะ เป็นผู้เข้าชมหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้งาน การเข้าชม การลงทะเบียนบัญชี และการทำกิจกรรมต่างๆ คุณจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

กรุณาอ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา เนื่องจาก ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาข้อกำหนดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยืนยันว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและยอมรับว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้งานหรือบริการในเว็บไซต์ของเรา

1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อ้างถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมไปถึงการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา : นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งกำหนดเงื่อนไขที่เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือที่ คุณให้ไว้กับเรา

2. ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ของเราดำเนินการโดย Starfish Education ("เรา” หรือ “starfishlabz.com” และ “starfishclass.com”)

3. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราให้บริการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้งานสำหรับการเนื้อหาทั่วไปของเว็บไซต์ ยกเว้นในบางคอร์สหรือ workshop ที่มีสัญลักษณ์ Plus จะมีการเก็บค่าบริการ โดยเรามุ่งหวังที่จะเผยแพร่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้แก่นักการศึกษา ผู้ปกครอง หรือ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

4. บัญชีและรหัสผ่านของคุณ

ในการลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราคุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในการลงทะเบียน หากคุณ เลือกหรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของ เราในการตั้งค่าบัญชี คุณต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ คุณต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น เรามี สิทธิ์ในการปิดการใช้งานรหัสประจำตัวผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้ ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือได้รับการจัดสรรจากเรา เมื่อใดก็ตามหากอยู่ในความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา คุณไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อกำหนด ใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ/หรือหากเราเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวง หาก คุณทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นที่คุณรู้รหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ https://www.starfishlabz.com/contact-us และ https://www.starfishclass.com/contact-us หลังจาก ได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีใหม่ด้วยรหัสประจำตัวและ/หรือรหัสผ่านใหม่

5. ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้นักการศึกษาหรือผู้สนใจเข้าใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาความรู้และทักษะ ในการเรียนการสอนของนักการศึกษาและนักเรียนผู้ได้รับการศึกษา เราคาดหวังให้ผู้ใช้งานเว็ปไซต์ของเราปฎิบัติต่อ ผู้ใช้งานด้วยกันด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือได้รับใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา และในเนื้อหา ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญา (และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่คล้ายคลึงกันตามที่เกี่ยวข้อง) ทั่วโลก สงวนสิทธิ์ทั้งหมดนี้ คุณสามารถพิมพ์ สำเนาหนึ่งชุด และสามารถดาวน์โหลดส่วนที่คัดลอกจากหน้าใดก็ได้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ คุณต้องไม่ดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ในกระดาษหรือสำเนาดิจิทัลที่คุณพิมพ์ หรือดาวน์โหลดมาไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และคุณต้องไม่ใช้ภาพประกอบ ภาพวิดีโอ หรือเสียง หรือกราฟิกใดๆ แยกออกมาจากข้อความที่แนบมาด้วย ต้อง ยอมรับสถานะของเรา (และผู้ให้ข้อมูลที่ระบุใดๆ) ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาส่วนใด ส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเรา หากคุณพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์ โหลด ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เราโดยละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์ของเราจะยุติลง ทันที และคุณต้องเลือกว่าจะคืน หรือทำลายสำเนาเอกสารใดๆ ที่คุณทำขึ้นมา

7. อัพโหลดเนื้อหาหรือนำเข้าข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหาหรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณอัพโหลดหรือนำเข้าข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือให้ข้อมูลแก่เราในลักษณะ อื่นใดเพื่อให้เราใช้งานเว็บไซต์ ให้ถือว่าไม่เป็นความลับ และไม่สงวนลิขสิทธิ์ แม้คุณยังมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหา หรือข้อมูลทั้งหมดของคุณ แต่คุณยินยอมอนุญาตหรือให้สิทธิ์แก่เราและผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ของเราเข้าถึงโดยไม่มี ข้อจำกัด อนุญาตให้ใช้ จัดเก็บ และคัดลอกเนื้อหาและข้อมูลนั้นและแจกจ่ายและให้บริการแก่บุคคลที่สามได้ทั่วโลก นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยตัวตนของคุณกับบุคคลที่สามหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เนื้อหาหรือข้อมูลที่คุณโพสต์ อัพโหลด หรือนำเข้าไปยังเว็บไซต์ของเราเป็นการ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การอัพโหลด เนื้อหาหรือนำเข้าข้อมูลโดยผู้ใช้ จะต้องไม่ผิดต่อความสงบเรียบร้อยและหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องไม่ เป็นข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หรือ ความผิดตามกฎหมายอื่นแห่งราชอาณาจักรไทย และเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ใช้อัพโหลดหรือนำเข้าสู่ระบบหรือเว็บไซต์ ของเราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ และหากพบข้อมูลซึ่งไม่เหมาะสม เราสามารถลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

8. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

หากคุณต้องการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อ https://www.starfishlabz.com/contact-us หรือ https://www.starfishclass.com/contact-us

9. ลิงก์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ลิงก์เหล่านี้มีไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลของคุณ เท่านั้น เราไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น

10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขที่หน้านี้ เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การ ประกาศในสิ่งที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณ ตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำขึ้น เนื่องจากคุณจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในการให้บริการขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคุณต้องหยุดใช้งาน เว็บไซต์

11. เครื่องหมายการค้า

“Starfishlabz.com”, “Starfishclass.com”, “Starfish Education Social Enterprise” และ “Starfish Eductation” โลโก้ และโลโก้อื่นๆของพันธมิตรเครือข่ายที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ลงทะเบียน ไว้ และต้องไม่ถูกนำมาใช้ในทางใดก็ตาม โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

12. นโยบายการใช้เหรียญสตาร์ฟิช (Starfish Coin policy)

“เหรียญสตาร์ฟิช” หรือ “Starfish Coin” หรือ "Coin" คือ เหรียญดิจิทัลที่ออกโดยบริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดให้กับผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Starfish Labz หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆของบริษัท

ประโยชน์และการใช้งานของเหรียญสตาร์ฟิช

ผู้ใช้งานสามารถนำ เหรียญสตาร์ฟิช ไปใช้ชำระเพื่อสมัครเรียนคอร์ส หรือ workshop แบบที่มีการเก็บค่าบริการของ Starfish Labz Plus ได้ หรือบริการอื่นๆในอนาคตที่บริษัทอนุญาติให้นำเหรียญสตาร์ฟิชมาใช้ในการชำระค่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้

การได้มาของเหรียญสตาร์ฟิช

ผู้ใช้งานสามารถได้รับเหรียญสตาร์ฟิช ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็ปไซต์ หรือ ผู้ใช้งานสามารถซื้อเหรียญสตาร์ฟิช ผ่านการชำระเงินทางช่องทางชำระเงินออนไลน์ที่เว็ปไซต์เปิดรับการชำระเงินได้

ข้อกำจัดของเหรียญสตาร์ฟิช

ห้ามมิให้มีการโอนเหรียญสตาร์ฟิชไปสู่บัญชีผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเหรียญได้เพียงบัญชีของตนเองเท่านั้น

ห้ามมิให้มีการโอน/ ถอนหรียญแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

เหรียญสตาร์ฟิชจะไม่มีอายุการใช้งานและสามารถใช้งานได้จนกว่าผู้ใช้งานจะยกเลิกบัญชีใช้งาน หรือ เว็บไซต์ยังคงเปิดให้บริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าเพื่อทำการใช้เหรียญสตาร์ฟิชที่ยังเหลืออยู่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเรา เช่น ภัยธรรมชาติ การขาดไฟฟ้าใช้งาน หรือ การโจรกรรม เป็นต้น

13. นโยบายการขอยกเลิก และ การคืนเงิน (Cancellation and Refunds policy)

บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

นโยบายการขอยกเลิก (Cancellation Policy)

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนเงิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในทุกกรณี

14. ติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเรา กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ https://www.starfishlabz.com/contact-us หรือ https://www.starfishclass.com/contact-us ขอขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา


เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2023

หากการละเมิดข้อตกลงของคุณทำให้เกิดความเสียหาย เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับคุณต่อไป